Новини

Check out market updates

Eлектронни скици на имотите – скоро!

Имотите с електронни скици при нотариуси и администрация

С промените в закона за кадастъра и имотния регистър и след излизането на наредбата през октомври вече няма да е необходимо общинските служби, нотариусите и службите по вписванията да връщат гражданите за скица. При административни услуги, за които се изискват скици, администраторите или нотариусите ще имат достъп до системата на кадастъра и сами ще могат да разпечатват скиците на имотите по електронен път. От това се очаква услугата да поевтинее с около 30%
Промените ще спестят на потребителите многократното редене на опашки за издаване и получаване на необходимата им имотна информация.
С промените в закона за кадастъра и имотния регистър започва поетапното обединяване на двата регистъра, създаването на единния орган в лицето на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и наливането на картите на възстановената собственост.

В края на процеса се очаква да има почти 95% кадастрално покритие, което ще промени обслужването и дигитализирането на кадастралните данни на територията на цялата страна.
Имотите вече ще притежават имотно ЕГН, с което всеки имот ще може да бъде проследяван и ще има информация кои са били собствениците му, кога и как е препродаван, защото имотните измами са сериозен проблем.

източник: Марица.бг

Сподели:
Обади ни се сега
Адрес на офиса